ESTA – Elektronický systém cestovní registrace

Pokud se chystáte vycestovat do Spojených států amerických, jistě se zajímáte o informace, které jsou s vycestováním spojeny.

Česká republika má s USA bezvízový styk a pro cestování budete tedy potřebovat cestovní registraci ESTA. Jedná se o automatizovaný systém, který se používá ke zjištění, zda cestující do USA splňuje podmínky k této cestě v rámci bezvízového programu. Elektronický systém cestovní registrace (ESTA) je zmodernizovaným systémem, který postupně elektronickou formou nahrazuje původní systém papírových průvodek. Využívání tohoto elektronického systému je povinné pro všechny občany cestující do USA ze zemí, které se Spojenými státy mají bezvízový styk, tedy včetně naší republiky.

Jedním ze základních předpokladů pro získání registrace ESTA je, že cesta, ať již soukromá turistická, či obchodní, nebude trvat na území USA déle než 90 dní.

Podání žádosti o registraci ESTA víza je snadné a jednoduché. Na webové stránce žadatelé o registraci zodpoví otázky dle daných instrukcí a odešlou žádost o registraci. Dle doporučení je nejlepší o registraci zažádat bez zbytečného prodlení hned, jak žadatelé začnou plánovat cestu do USA. Po vyplnění žádosti a jejím odesláním on-line následuje kontrola uvedených údajů pomocí příslušných databází. Většinou posléze ESTA vydá rozhodnutí o povolení bezvízového cestování.

Povolení žádosti o registraci ESTA může být:

Odsouhlaseno – žadatel má povoleno vycestovat do USA bezvízově. Každá žádost, která je v systému ESTA USA odsouhlasena, má platnost dva roky. Během těchto dvou let může žadatel cestovat do USA i opakovaně, bez nutnosti žádat nové povolení. Podmínkou ovšem je platný biometrický pas po toto období. V případě, že platnost cestovního pasu vyprší dříve, bude povolení ESTA vydáno pouze po dobu platnosti pasu.

Čeká se na projednání – v tomto případě je potřeba počkat na vydání rozhodnutí, které bude vydáno nejpozději do 72 hodin. Aktuální stav žádosti je možno sledovat na webových stránkách ESTA.

Neodsouhlaseno – pokud žadatel obdrží zamítavé rozhodnutí své žádosti, je potřeba na velvyslanectví USA či konzulátu USA podat žádost o nepřistěhovalecké vízum. Další možností v tomto případě je ovšem opětovné zažádání v systému ESTA po uplynutí deseti dnů. Jestliže se však situace žadatele nezmění a opět nebudou splněny veškeré požadavky pro udělení registrace ESTA je potřeba zažádat o vízum na výše jmenovaných institucích – tedy velvyslanectví či konzulátu USA. Zde je potřeba zmínit, že je nutno vždy vyplňovat pouze pravdivé údaje. V případě, že žadatel poskytne nepravdivé údaje pro potřebu splnění podmínek v registraci ESTA, může se stát, že mu bude vstup na území Spojených států amerických trvale odepřen.

Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost USA pro zmiňovaný systém ESTA vyvinulo program, který zajišťuje, že žádosti, podané jeho prostřednictvím, budou zamítnuty v podstatě pouze těm žadatelům, kteří podmínky pro cestování do USA v tomto smyslu nesplňují, anebo těm, kteří mohou představovat riziko z hlediska porušování zákonů, či přímo bezpečnostní riziko.

Důležitou informací, kterou by žadatelé o cestování do USA, neměli opomenout je skutečnost, že pokud chcete cestovat s nezletilými dětmi, je potřeba pro ně zažádat rovněž o povolení registrace ESTA.